XOVES, 2 de xullo de 2020

 

 

9:15 - 10:15. Conferencia Plenaria. A OEI e o reto de construír Redes Educativas en Iberoamérica

Dr. Mariano Jabonero

Salón de Actos da Facultade de Ciencias da Educación

Salón de Actos da Facultade de Psicoloxía

Salón de Actos da Escola Técnica Superior de Enxeñaría

 

10:15 - 10:30. Traslados internos

 

 

10:30 - 12:00. Sesión de pósteres

                       Actividade Congreso

                       Mesas de comunicacións

 

12:00 - 12:30. Pausa café                                                                                             

 

12:30 - 14:00. Espazo dispoñible para simposios

 

14:00 - 15:30. Pausa comida                                                                                        

 

15:30 - 17:00. Mesas de comunicacións

17:00 - 17:30. Pausa café                                                                                             

 

17:30 - 18:30. Conferencia Plenaria WERA

Salón de Actos da Facultade de Ciencias da Educación

Salón de Actos da Facultade de Psicoloxía

Salón de Actos da Escola Técnica Superior de Enxeñaría

 

18:30 - 18:45. Traslados internos

 

 

18:45 - 20:15. Sesión de pósteres  

                       Actividade Congreso

                       Mesas de Comunicaciones

 

21:30. Cea Congreso e Concerto de música tradicional galega no Claustro Baixo de Fonseca