VENRES, 3 de xullo de 2020

 

9:15 - 10:15. Conferencia Plenaria. A xestión do cambio na educación como horizonte común Iberoamericano

Dr. Miguel Ángel Escotet

Salón de Actos da Facultade de Ciencias da Educación

Salón de Actos da Facultade de Psicoloxía

Salón de Actos da Escola Técnica Superior de Enxeñaría

10:15 - 10:30. Traslados internos

 

 

10:30 - 12:00. Sesión de pósteres

                       Actividade Congreso

 

12:00 - 12:30. Pausa café                                                                                             

 

12:30 - 14:00. Mesas de comunicacións

 

14:00 - 15:30. Pausa comida                                                                                        

 

15:30 - 17:00. Mesas de comunicacións

 

17:00 - 17:30. Pausa café                                                                                             

 

17:30 - 19:00. Espazo dispoñible para simposios

 

 

19:00 - 19:15. Traslados internos

 

 

19:15 - 20:15. Conferencia de Clausura. Educación integral para un mundo cambiante. Achados da iniciativa global de innovación educativa da universidade de Harvard 

Dr. Fernando M. Reimers

Salón de Actos da Facultade de Ciencias da Educación

Salón de Actos da Facultade de Psicoloxía

Salón de Actos da Escola Técnica Superior de Enxeñaría

 

 

20:30. Acto de Clausura do Congreso