MÉRCORES, 1 de xullo de 2020

9:30 - 10:30. Apertura do Congreso-Inauguración

 

10:30 - 11:30. Conferencia Inaugural. A UNESCO e a Axenda 2030. Desafíos e propostas

Dra. Stefania Giannini

Salón de Actos da Facultade de Ciencias da Educación

Salón de Actos da Facultade de Psicoloxía

Salón de Actos da Escola Técnica Superior de Enxeñaría

 

11:30 - 12:00. Pausa café                                                                                             

12:00 - 13:30. Mesas de comunicacións

13:30 - 15:00. Pausa comida                                                                                        

 

15:00 - 16:30. Mesas de comunicacións

16:30 - 17:00. Pausa café                                                                                             

 

17:00 - 18:30. Espazo dispoñible para simposios

18:30 - 18:45. Traslados internos

18:45 - 19:45. Conferencia Plenaria WERA

Salón de Actos da Facultade de Ciencias da Educación

Salón de Actos da Facultade de Psicoloxía

Salón de Actos da Escola Técnica Superior de Enxeñaría

 

20:00. Actividade socio-cultural.