INSCRICIÓN

Custo da inscrición                                                                                 

Reducida (desde 01/09/2019 - ata 30/04/2020)

 • Socios/as de entidades que conforman RETINDE***: 245€

 • Socios/as doutras entidades asociadas ao Congreso***: 245€

 • Estudantes, participantes desempregados/as e xubilados/as: 130€

 • Profesionais do ámbito educativo non universitario*: 245€

 • Outros/as participantes: 300€

 • Workshop**: 50€ (precio por Workshop)

 • Congreso virtual: 160€

Ampliada (desde 01/05/2020 - ata 15/06/2020)

 • Socios/as de entidades que conforman RETINDE***: 300€

 • Socios/as doutras entidades asociadas ao Congreso***: 300€

 • Estudantes, participantes desempregados/as e xubilados/as: 150€

 • Profesionais de o ámbito educativo non universitario*: 300€

 • Outros/as participantes: 350€

 • Workshop**: 70€ (precio por Workshop)

 • Congreso virtual: 195€

*Solicitada homologación á Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional como actividade de formación permanente do profesorado non universitario (24 horas).

**Aqueles/as que se matriculen nalgún dos Workshops deben sumar o precio do mesmo á inscrición xeral.

***No caso das matrículas no Congreso coa opción do desconto por ser socio/a da SEP, entidades que integran RETINDE ou outras entidades asociadas, a organización do Congreso comprobará coa Rede ou Entidade a pertenza á mesma.

NOTA: Os/as participantes no XVII Congreso Nacional y IX Iberoamericano de Pedagogía consideraranse ao mesmo tempo participantes, sen custo adicional, no WERA2020 Focal Meeting.

Soamente, no caso de presentar algún traballo a WERA 2020, non olvide inscribirse tamén alí, abonando exclusivamente o management fee de 5 Euros (6 Euros a partir do 1 de maio). Acceso ao sistema de inscrición: https://wera-compostela.com/registration.html 

Inscrición                                                                                                

Para efectuar a inscrición, debe cumprimentar a seguinte folla de inscrición online

Opción A: Pago con tarxeta de crédito.

O pago con tarxeta de crédito pode ser feito a través da plataforma permitida pola Universidad de Santiago de Compostela neste enlace. No campo "Concepto"debe figurar "Congreso Pedagogía 2020".

Opión B: Transferencia bancaria / Ingreso en efectivo

En caso de pago mediante transferencia bancaria, realizarase en calquera dose seguintes números de conta:

 

      A) ES40 0049-2584-90-2214002210 (SWIFT: BSCHESMM) do Banco Santander. 

      B) ES54 2080 0300 8431 1000 0482 (SWIFT/BIC: CAGLESMMXXX) - ABANCA

En CONCEPTO de: Nome e apelidos - Congreso de Pedagogía 2020. É obrigatorio que figure o nome e apelidos do matriculado. En caso de que o nome e apelido da persoa matriculada non apareza no recibo, a organización do Congreso resérvase o dereito de rexeitar dito comprobante.

Importante                                                                                             

Todos/as os/as congresistas deben enviar xustificante de pago á seguiente dirección de correo electrónico xviicongreso.pedagogia@usc.es

A petición de factura deberá acompañarse, ademáis, dos siguientes datos:

 • NIF e domicilio fiscal

 • CIF e domicilio profesional

Os/as estudantes de grao e posgrao deberán enviar unha copia das taxas de matrícula do curso 2019/2020 á seguiente dirección de correo electrónico xviicongreso.pedagogia@usc.es

Os/as  profesionais do mundo educativo non universitario, e as persoas en situación de desemprego, deben enviar un documento acreditativo da súa situación profesional á seguiente dirección de correo electrónico xviicongreso.pedagogia@usc.es.

 
 
A inscrición dá dereito a                                                                         

Aceso a todas as sesións incluídas no programa científico sempre que leve a identificación, e ata completar aforo das salas. 

 • Recepción - cea final de Congreso

 • Café durante os recesos do programa

 • Participación nos actos sociais

 • Certificado de participación no Congreso (modalidade presencial e virtual) e, no seu caso, no WERA 2020 Focal Meeting

 • Libro de resumos e Libro de Actas do Congreso (formato electrónico)

 

Adicionalmente, todos/as aqueles/as participantes que previamente non sexan socios/as da SEP, terán dereito, coa inscrición, a ser socio por un período dun ano, cos seguintes beneficios: 

 • ​Acceso a Bordón. Revista de Pedagoxía, na versión dixital.

 • Recoñecemento das vantaxes como membro dunha sociedade que pertence a World Educational Research Association (WERA).

 • Descontos na participación en congresos e seminarios organizados pola SEP e EERA.

 • Prioridade da publicación de artigos Bordón. Revista de Pedagoxía.

 • Participación nos foros privados e lista de distribución.

Devolucións                                                                                            

A data límite para cancelar calquera inscrición é o 1 de xuño de 2020 ás 23.59 horas (hora de España Peninsular). O desembolso por cancelar a matrícula ten a aplicación dunha penalización de 50€. A partir desa data e hora, non será posible cancelar as inscricións e, consecuentemente, recibir o reembolso.

IMPORTANTE: Se o motivo de cancelación da inscrición é a non aceptación da proposta de comunicación, procederase ao reembolso do valor da inscrición, unha vez descontados os gastos bancarios.

Plaza de Praterías, casco antiguo de Santiago.